Utvrđivanje međe

Utvrđivanje međe

Utvrđivanje međe jest određivanje međnih točaka zemljišne čestice na osnovu prikupljenih katastarsko-geodetskih podataka. Ako kupujete ili prodajete katastarsku česticu, a ne znate njezine stvarne granice, ovlašteni geodetski stručnjak će na terenu utvrditi i iskolčiti granice predmetne parcele.

Nužna je nazočnost susjeda na dijelu čestice gdje se međa utvrđuje.