Ispravak površine

Ispravak površine

Ispravak površine jest postupak izjednačavanja stanja u katastru i zemljišnim knjigama sa stvarnim stanjem na terenu. Elaborat ispravka površine je sastavljen od priloga s prikazanim stvarnim i katastarskim stanjem, te od niza pisanih iskaza, a temelj je promjeni stanja u katastru i zemljišnim knjigama.