Geodezija

Geodezija

Inženjerska geodezija

Inženjerska geodezija se bavi primjenom geodezije kod projektiranja i gradnje objekata.

 

Obuhvaća sljedeće poslove:

 

 1. snimanje situacije kao podloge za projektiranje
 2. praćenje izgradnje objekata
 3. iskolčenje svih građevinskih objekata prema Zakonu o građenju
 4. iskolčenje na osnovu izvedbenih projekata
 5. geodetsko praćenje pomaka i slijeganja objekata
 6. projektiranje i izvođenje geodetskih mreža za potrebe inženjerskih
 7. zadataka u graditeljstvu
 8. geodetsko mjerenje u industriji
 9. geodetski nadzor

Satelitska geodezija

Suvremene metode satelitske geodezije postaju sve više rutinske metode u uspostavljanju osnovnih geodetskih mreža. Klasična geodetska mjerenja kutova i duljina polako prelaze u povijest geodezije, dok je GPS sve češće u uporabi. Mogućnosti tehnologije GPS-a izazvale su ogroman skok u razvoju suvremene geodezije.

Praktična geodezija

Praktična geodezija bavi se mjerenjima manjih dijelova Zemljine površine radi izrade karata krupnih mjerila. Pritom upotrebljavamo triangulaciju, poligonometriju, nivelman, trigonometrijsko mjerenje visina, detaljnu izmjeru, horizontalna i visinska iskolčenja. Te metode zahtijevaju vještinu rukovanja teodolitom, nivelirom, tahimetrom i daljinomjerom.

Iz tog vam područja nudimo sljedeće usluge:

 1. snimanje geodetskih situacija kao podloge za projektiranje
 2. snimanje i izrada elaborata svih vrsta instalacija
 3. snimanje izvedenog stanja za upis u katastarske i zemljišne evidencije
 4. izvođenje katastarske izmjere