Besplatni Geodetski Savjeti

Kako bismo vam uštedjeli vrijeme, nudimo vam pogodnost da elektronskim putem postavite bilo koje pitanje iz područja geodezije, na koje smo vam spremni brzo i konkretno odgovoriti.

 

 

Trenutana Akcija

25% niža cijena upisa u katastar i zemljišnu knjigu legaliziranih objekata!

Ovlašteni smo sudski vještak za Geodeziju

Stručno i sigurno

S nama dobivate stručno i kvalitetno izrađenu dokumentaciju.

Brzo i učinkovito

Nastojimo ispuniti sve želje klijenata u što kraćem vremenskom roku.

Za sva Geodetska pitanja:

098 970 7416

Kliknite na broj i nazovite direktno!

geodetski-projekt-naslovna-geokut

Geodetski projekt

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko- tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

parcelacija-geokut-geodeta-naslovna

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica, a radi se u građevinskom ili poljoprivrednom području. Ovlašteni inženjer geodezije izrađuje parcelacijski elaborat prema uvjetima uređenja prostora.

upis-objekta-geokut-naslovna

Upis objekata

Upis (ucrtavanje) objekata je postupak kojim se evidentiraju objekti u Katastru i  Zemljišnoj knjizi. Elaborat upisa (ucrtavanja) objekata se provodi u svrhu ishođenja uporabne dozvole, sređivanja osobnih dokumenata, dobivanja kućnog broja, ishođenja hipotekarnih kredita i dr.

iskolcenje-naslovna-geokut

Utvrđivanje međe

Utvrđivanje međe jest određivanje međnih točaka zemljišne čestice na osnovu prikupljenih katastarsko-geodetskih podataka. Ako kupujete ili prodajete katastarsku česticu, a ne znate njezine stvarne granice, ovlašteni geodetski stručnjak će na terenu utvrditi i iskolčiti granice predmetne parcele.

iskolcenje-geokut-naslovna

Iskolčenje

Iskolčenje jest prenošenje na teren projektiranih dimenzija. Sastoji se od iskolčenja objekta i trasa, te elaborata iskolčenja. Obavlja se na osnovu podataka dobivenih od projektanata. Iskolčenje trasa prometnica jest prenošenje na teren projektiranih dimenzija, visina i položaja različitih prometnica.

geodetski-snimak-naslovna-geokut

Geodetski snimak

Geodetski snimak jest grafički prikaz položaja, oblika, veličina, karakteristika i međusobnih odnosa objekata na terenu. U zavisnosti od svrhe za koju je namijenjen može biti geodetski snimak sa visinskom konfiguracijom ili bez visinske konfiguracije.

ispravak-povrsine-geokut-naslovna

Ispravak površine

Ispravak površine jest postupak izjednačavanja stanja u katastru i zemljišnim knjigama sa stvarnim stanjem na terenu. Elaborat ispravka površine je sastavljen od priloga s prikazanim stvarnim i katastarskim stanjem, te od niza pisanih iskaza, a temelj je promjeni stanja u katastru i zemljišnim knjigama.

katastar-vodova-geokut-naslovna

Katastar vodova

Geodetsko snimanje vodova čini snimak položenog voda u položajnom i visinskom smislu, njegovo križanje s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata.

Naši partneri