Geodetski snimak

Geodetski snimak

Geodetski snimak jest grafički prikaz položaja, oblika, veličina, karakteristika i međusobnih odnosa objekata na terenu. U zavisnosti od svrhe za koju je namijenjen može biti geodetski snimak sa visinskom konfiguracijom ili bez visinske konfiguracije.

Svrha:

 

 1. za lokacijsku dozvolu
 2. za uknjižbu na idealni dio
 3. za ABCD tužbu
 4. za zemljište nužno za upotrebu zgrade
 5. za prodaju odnosno kupnju nekretnine
 6. za projektiranje
 7. za uvid u stvarno stanje
 8. za uvid u izvedeno stanje

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Zakon o legalizaciji donesen 13. srpnja 2012. stupio je na snagu 4. kolovoza 2012. Zahtjev za donošenje rješenja o nezakonitom objektu je moguće predati do 30. lipnja 2013. Nakon 30. lipnja 2013. neće biti moguće podnijeti zahtjev za legalizaciju postojećih objekata.

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer geodezije, u svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu. To je ujedno prvi dio posla na putu prema ishođenju rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu građevinu. Izrađuje se u pet primjeraka.

Geodetski snimak izvedenog stanja  nezakonito izgrađene zgrade sadrži:

 

 1. Naslovnu stranicu
 2. Presliku suglasnosti državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova
 3. Tehničko izvješće
 4. Geodetski snimak
 5. Geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011